Tại VQG Xuân Thủy, trong 03 ngày, từ 13 – 15/01/2007, Trung tâm Bảo tồn thiên nhiên Việt (Việt Nature) đã phối hợp với VQG Xuân Thủy thực hiện hoạt động quan trắc, kiểm đếm Cò thìa (Platalea minor) năm 2016 – 2017...

Với 222 loài chim (chiếm khoảng 27% tổng số loài chim của cả nước, 828 loài), trong đó có 14 loài nguy cấp, quý hiếm (theo sách đỏ Việt Nam, 2007; danh lục IUCN và Nghị Định 32/NĐ-CP về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm), VQG Xuân Thủy được xem là vùng chim quan trọng của quốc tế. Định kỳ vào giữa tháng Một hàng năm, Chương trình điều tra các quần thể chim Châu Á đã tổ chức quan trắc, kiểm đếm loài Cò thìa (Platalea minor) trên toàn cầu, trong đó có điểm quan trắc tại VQG Xuân Thủy.Tại VQG Xuân Thủy, trong 03 ngày, từ 13 – 15/01/2007, Trung tâm Bảo tồn thiên nhiên Việt (Việt Nature) đã phối hợp với VQG Xuân Thủy thực hiện hoạt động quan trắc, kiểm đếm Cò thìa (Platalea minor) năm 2016 – 2017. Mặc dù cung đường đi lại và thời tiết hết sức khắc nghiệt, song các chuyên gia của Việt Nature và các cán bộ VQG Xuân Thủy đã vượt lên trên hoàn cảnh và tiếp cận được với đàn Cò thìa (Platalea minor). Sự cố gắng nỗ lực đó đã được đền đáp xứng đáng với số lượng Cò thìa được ghi nhận trong đợt này tại VQG Xuân Thủy là 62 cá thể, trong đó có 02 cá thể được đeo vòng giám sát.Kết quả trên một mặt cho thấy số lượng Cò thìa tại VQG Xuân Thủy đang tăng trở lại, mặt khác nó cũng cho thấy được công tác quản lý tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học tại VQG Xuân Thủy đang được thực hiện rất tốt. Hy vọng với những nỗ lực quản lý, bảo tồn của VQG Xuân Thủy, của các cấp, các ngành và cộng đồng địa phương trong khu vực sẽ giúp Khu Ramsar Xuân Thủy tiếp tục là điểm dừng chân, lưu trú, kiếm ăn và sinh sản của các loài chim di trú, đặc biệt là các loài chim nguy cấp, quý hiếm.

        


Điện thoại: (844) 0350 3741501