Ngày 12/4/2019, Ủy ban nhân dân huyện phối hợp với Vườn quốc gia Xuân Thủy tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động du lịch sinh thái Vườn quốc gia Xuân Thủy năm 2018 và triển khai nhiệm vụ mùa du lịch năm 2019.

Ngày 12/4/2019, Ủy ban nhân dân huyện phối hợp với Vườn quốc gia Xuân Thủy tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động du lịch sinh thái Vườn quốc gia Xuân Thủy năm 2018 và triển khai nhiệm vụ mùa du lịch năm 2019.

Tham dự và chủ trì hội nghị có Đ/c Vũ Thanh Tình - Phó Chủ tịch UBND huyện; Lãnh đạo các cơ quan: Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Công thương, Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Y tế, Công an huyện, Vườn quốc gia Xuân Thủy, Trung tâm Y tế huyện, Đồn Biên phòng Ba Lạt; Ban quản lý du lịch sinh thái Vườn quốc gia Xuân Thủy; Chủ tịch UBND xã: Giao Thiện, Giao An, Giao Lạc, Giao Xuân, Giao Hải; Chủ các hộ kinh doanh dịch vụ du lịch khu vực Vườn quốc gia Xuân Thủy.


Đồng chí Vũ Thanh Tình - Phó Chủ tịch huyện chủ trì hội nghị.


Hội nghị cũng đã nghe báo cáo tổng kết hoạt động du lịch sinh thái VQG Xuân Thủy năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 do Ban quản lý du lịch Vườn quốc gia Xuân Thủy trình bày. Theo đó, kết quả thực hiện hoạt động du lịch sinh thái năm 2018 của Vườn quốc gia Xuân Thủy đã đạt được nhiều kết quả. Cụ thể:

1) Về công tác tổ chức và vận hành tour, tuyến: Vườn quốc gia Xuân Thủy đã thành lập Ban Giáo dục môi trường và Dịch vụ môi trường với 03 thành viên (01 Trưởng ban và 02 thành viên) để điều hành và tổ chức hoạt động du lịch sinh thái tại khu vực. Ngoài ra, đơn vị cũng thường xuyên thuê khoán nhân công lao động phổ thông theo mùa vụ để nâng cao chất lượng các dịch vụ cung cấp. Đơn vị cũng đã xây dựng được 04 tuyến du lịch để phục vụ khách tham quan;

2) Công tác xây dựng, tổ chức và liên kết hoạt động du lịch sinh thái: Trong năm 2018, Đơn vị đã Ban hành quy định quản lý các hoạt động du lịch sinh thái tại khu vực Vườn quốc gia Xuân Thủy. Quy định này nêu rõ trách nhiệm, quyền lợi của các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan tới hoạt động du lịch sinh thái tại khu vực, qua đó tạo mối liên kết chặt chẽ trong việc nhận tour, tổ chức tour và đảm bảo an toàn cho tour;

3) Hiện trạng các dịch vụ cung cấp: Giao thông di lại thuận tiện; Khu lưu trú tại khu vực có thể phục vụ được 70 – 80 khách tham quan; Dịch vụ ăn uống có thể phục vụ 150 – 200 khách, trang thiết bị hiện đại; Quán cafe, karaoke cũng có thể phục vụ được 40 – 50 khách;

4) Thực trạng khách tham quan trong năm 2018: Tổng số lượt khách tham quan là >20.000 lượt khách, trong đó khách nước ngoài chiếm >300 lượt; doanh thu từ khu vực đạt >2 tỷ đồng;

5) Mức độ tham gia của cộng đồng vào hoạt động du lịch sinh thái: Có khoảng trên 80 hộ tham gia cung cấp các dịch vụ du lịch tại khu vực: Lưu trú, ăn uống, vận chuyển khách, hướng dẫn viên....;

Trong năm 2019 và các năm tiếp theo, Vườn quốc gia Xuân Thủy tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế để quản lý hoạt động, từng bước xây dựng quy hoạch chi tiết hoạt động du lịch sinh thái tại khu vực để kêu gọi các nhà đầu tư tham gia, đồng thời tăng cường công tác đào tào, bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch, đẩy mạnh công tác quảng bá và tăng cường hơn nữa sự tham gia của cộng đồng địa phương vào hoạt động du lịch sinh thái tại khu vực;Ban lãnh đạo Vườn quốc gia Báo cáo kết quả du lịch sinh thái tại hội nghị


Tham gia ý kiến tại hội nghị, phần lớn các đại biểu đều tán thành với báo cáo tổng kết hoạt động du lịch sinh thái của Vườn quốc gia Xuân Thủy. Các đại biểu cho rằng, muốn hoạt động du lịch sinh thái phát triển mạnh, đi vào chiều sâu, có tính bền vững và đạt hiệu quả cao thì cần có cơ chế quản lý hợp lý và tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa các bên liên quan.


Đại diện các đơn vị, chính quyền địa phương và cộng đồng tham gia hoạt động du lịch sinh thái tại khu vực Vườn quốc gia phát biểu ý kiến tại hội nghị.


Phát biểu tổng kết hội nghị, đồng chí Vũ Thanh Tình – Phó Chủ tịch huyện trân trọng tiếp thu những ý kiến đóng góp của đại biểu. Đồng chí giao Vườn quốc gia Xuân Thủy tiếp tục hoàn thiện Quy định quản lý hoạt động du lịch tại khu vực, xây dựng Quy chế phối hợp giữa các đơn vị có liên quan trong việc tổ chức hoạt động du lịch sinh thái tại khu vực. Trước mắt, trong dịp nghỉ lệ 10/3 và nghỉ lệ 30/4&1/5 các bên liên quan: Vườn quốc gia, Biển phòng, Kiểm lâm, Công an huyện, Công an địa phương và các tổ chức/cá nhân phải phối hợp và tổ chức hoạt động du lịch sinh thái một cách an toàn trên tinh thần “vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi”.

Một số hình ảnh về hội nghị:


Ngô Văn Chiều

Phòng Bảo tồn Biển và Đất ngập nước

        


Điện thoại: (844) 0350 3741501