Từ ngày 27 - 29/3/2019, Vườn quốc gia Xuân Thủy đã tổ chức hoạt động bố trí các công thức trồng thực nghiệm cây Bần không cánh trên các điều kiện gây trồng khác nhau tại khu vực

Từ ngày 27 - 29/3/2019, Vườn quốc gia Xuân Thủy đã tổ chức hoạt động bố trí các công thức trồng thực nghiệm cây Bần không cánh trên các điều kiện gây trồng khác nhau. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ đề tài: “Nghiên cứu xây dựng quy trình gieo ươm và trồng cây bần không cánh (Sonneratia apetala) góp phần phục hồi và phát triển hệ sinh thái rừng ngập mặn ven biển tỉnh Nam Định ’’ do KS.Ngô Văn Chiều làm chủ nhiệm đề tài, thời gian thực hiện đề tài từ 2018 - 2020. 

Tham gia thực hiện hoạt động có các đồng chí Lãnh đạo, cán bộ Vườn quốc gia Xuân Thủy, các thành viên nhóm nghiên cứu và cộng đồng địa phương tại khu vực. 

Thông qua các hoạt động bố trí các công thức gieo, ươm và trồng thực nghiệm cây Bần không cánh, nhóm nghiên cứu sẽ có những theo dõi, đánh giá và tổng kết để từ đó xây dựng được "Hướng dẫn kỹ thuật gieo ươm và trồng cây Bần không cánh phù hợp với điều kiện bãi bồi tỉnh Nam Định"

Với vai trò kiểm tra, giám sát hoạt động NCKH tại thực địa, đồng chí Trần Huy Quang - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nam Định đánh giá cao những nỗ lực và kết quả mà đề tài đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí cũng có những góp ý kỹ thuật và chúc nhóm nghiên cứu sẽ hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

Một số hình ảnh về hoạt động:

Ngô Văn Chiều - Chủ nhiệm đề tài

        


Điện thoại: (844) 0350 3741501