Ngày 18/12/2018 tại Trường Đại học Lâm nghiệp - Xuân Mai, Hà Nội; Ban tổ chức đã triển khai Hội thảo “Xây dựng và đề xuất ban hành chính sách đầu tư tài chính bền vững chon hệ thống rừng đặc dụng và phòng hộ phù hợp với Luật chuyên ngành, Luật ngân sách và Luật đầu tư công” thuộc dự án “Tăng cường năng lực quản lý hệ thông rừng đặc dụng, phòng hộ Việt Nam”.

Ngày 18/12/2018 tại Trường Đại học Lâm nghiệp - Xuân Mai, Hà Nội; Ban tổ chức đã triển khai Hội thảo “Xây dựng và đề xuất ban hành chính sách đầu tư tài chính bền vững chon hệ thống rừng đặc dụng và phòng hộ phù hợp với Luật chuyên ngành, Luật ngân sách và Luật đầu tư công” thuộc dự án “Tăng cường năng lực quản lý hệ thông rừng đặc dụng, phòng hộ Việt Nam”.

Tham dự Hội thảo có các chuyên gia thuộc các Cục Vụ Viện thuộc Bộ NN&PTNT, ddại diện một số Vườn quốc gia & Khu bảo tồn thiên nhiên, cùng các chuyên gia độc lập quan tâm đến các vấn đề của Hội thảo.

Toàn cảnh Hội thảo

Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe bà Trần Thị Thu Hà (PGS.TS. Giảng viên của Trường Đại học lâm nghiệp-Chủ nhiệm đề tài) trình bày Báo cáo đề dẫn: “Đánh giá thực thi chính sách đầu tư, cơ chế tài chính bền vững cho các Khu rừng đặc dụng, phòng hộ”. Các báo cáo tham luận nhằm minh họa, làm rõ thêm các chính sách trên thực tế như đã nêu ở trên của Ông Nguyễn Tiến Lâm (PGĐ. Sở nông nghiệp&PTNT tỉnh Nghệ An); Ông Nguyễn Viết Cách (GĐ. Vườn quốc gia Xuân Thủy) và Ông Nguyễn Thành Thuân (Chi cục kiểm lâm tỉnh Cà Mau).

Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Nghệ An phát biểu tham luận tại Hội thảo

Toàn thể đại biểu tham gia Hội thảo đánh giá cao nội dung của Đề tài và nhấn mạnh đây là một công việc khó nhưng có ý nghĩa rất thiết thực. Bởi, nếu ban hành được Nghị định về chính sách đầu tư tài chính bền vững chon hệ thống rừng đặc dụng và phòng hộ phù hợp với Luật chuyên ngành, Luật ngân sách và Luật đầu tư công sẽ tạo tiền đề cơ bản vững chắc cho các VQG/KBTTN ( hiện đang là nơi lưu giữ những tài sản vô giá của quốc gia về tài nguyên rừng&đa dạng sinh học) cùng các khu rừng phòng hộ của Việt Nam có cơ hội tồn tại và phát triển bền vững trong tương lai. Các Đại biểu cũng tham gia góp ý nhiều ý kiến bổ ích về bố cục Văn bản, tính lô gíc của Vấn đề và bổ sung các nội dung thiết yếu khác để Ban tổ chức tiếp thu hoàn thiện Báo cáo và xây dựng dự thảo Nghị định có tính khả thi.

Nguyễn Viết Cách - Giám đốc Vườn quốc gia Xuân Thủy

        


Điện thoại: (844) 0350 3741501