Ủy ban quốc gia Con người và Sinh quyển (MAB) Việt Nam đã phối hợp với Uỷ ban quốc gia UNESCO Việt Nam, Bộ khoa học&công nghệ, UBND tỉnh Đồng Nai để tổ chức chuỗi Hội thảo: “Tổng kết công tác 2018 và định hướng hoạt động thực hiện Kế hoạch Hành động Lima - Triển khai xây dựng nhãn sinh thái tại các khu DTSQ thế giới vào ngày 28-29/11/2018 và Hội thảo Chia sẻ Kết quả các đề tài khoa học công nghệ cấp quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì thực hiện tại các Khu DTSQ thế giới của Việt Nam v

Ủy ban quốc gia Con người và Sinh quyển (MAB) Việt Nam đã phối hợp với Uỷ ban quốc gia UNESCO Việt Nam, Bộ khoa học&công nghệ, UBND tỉnh Đồng Nai để tổ chức chuỗi Hội thảo: “Tổng kết công tác 2018 và định hướng hoạt động thực hiện Kế hoạch Hành động Lima - Triển khai xây dựng nhãn sinh thái tại các khu DTSQ thế giới  vào ngày 28-29/11/2018  và Hội thảo Chia sẻ Kết quả các đề tài khoa học công nghệ cấp quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì thực hiện tại các Khu DTSQ thế giới của Việt Nam vào ngày 30/11/2018 tại Khu bảo tồn Thiên nhiên-Văn hóa Đồng Nai”.

1. Ngày 28/11/2018; Hội thảo Tổng kết hoạt động của các Khu DTSQ thế giới tại Việt Nam diễn ra tại: Khách sạn Đồng Nai (Địa chỉ: 57 Phạm Văn Thuận, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Đã có hàng trăm đại biểu đại diện cho các Bộ ngành hữu quan; Lãnh đạo đại diện 9 Khu DTSQ thế giới tại Việt Nam và Đại diện các cơ quan ban ngành của tỉnh Đồng Nai tham dự Hội thảo. Tại Hội thảo các đại biểu đã được nghe Báo cáo tổng kết của Ủy ban MAB, các Báo cáo tham luận của các Bộ Ngành và UBND tỉnh Đồng Nai; Đặc biệt mỗi Khu DTSQ báo cáo một sáng kiến điển hình làm bài học kinh nghiệm cho các Khu DTSQ khác. Như vậy các Khu DTSQ Việt Nam đã trải qua một chặng đường nhiều gian nan thử thách, nhưng cơ bản đã đứng vững và từng bước khẳng định vị thế để phát triển. Năm 2019 các Khu DTSQ Việt Nam sẽ có cuộc gặp mặt & hpj sơ kết năm tại Khu DTSQ Cù lao Chàm, TP.Hội An - nhân kỷ niệm 10 năm thành lập.   

2. Ngày 29/11/2018 Ban tổ chức triển khai cho các Đại biểu đi tham quan thực địa tại vùng lõi Khu DTSQ Thế giới Đồng Nai (Khu BTTNVH Đồng Nai và VQG Cát Tiên), Đại biểu sẽ chọn chương trình tham quan thực địa là một trong  04 điểm:

“Điểm 1: Đa dạng sinh học và Di tích; Điểm 2: Cộng đồng; Điểm 3: Hồ Trị An;

Điểm 4: VQG Cát Tiên”. Mỗi điểm đến đều có nhiều điều thú vị và những tri thức bản địa+văn hóa đặc sắc để cho các Đại biểu khám phá và lưu giữ kỷ niệm. Đoàn Khu DTSQ Sông Hồng chọn đi Chiến khu D-Trung ương cục miền Nam(‘60-‘61)

3. Ngày 30/11/2018, Hội thảo Chia sẻ Kết quả các đề tài khoa học công nghệ cấp quốc gia tại Khu bảo tồn Thiên nhiên-Văn hóa Đồng Nai (ở xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai). Có tất cả 10 Đề tài đã được các Chủ nhiệm Báo cáo tại Hội nghị. Nhận xét chung: Các đề tài khá giống nhau, không có tính đột phá và chưa đáp ứng kỳ vọng của các Khu DTSQ ở cơ sở. Đề nghị Ủy ban MAB và Bộ khoa học&Công nghệ tiếp tục đôn đốc giám sát để các Chủ nhiệm đề tài hoàn thành công trình có giá trị thuyết phục hơn; Nhằm có đóng góp thiết thực hơn đối với hoạt động của mạng lưới các Khu DTSQ thế giới tại Việt Nam trong tương lai.

Một số hình ảnh về Hội thảo:

Hội thảo tổng kết Khu DTSQ tại Đồng Nai


Hội thảo chia sẻ đề tài nghiên cứu tại khu bảo tồn


Triển lãm, giới thiệu sản phẩm tại hội thảo


Chiến khu D - Trung ương Cục miền Nam


Trụ sở Khu bảo tồn Vĩnh cửu

Nguyễn Viết Cách

Giám đốc Vườn quốc gia Xuân Thủy        


Điện thoại: (844) 0350 3741501