Từ ngày 20-22/11/2018, Tổng cục Lâm nghiệp đã tổ chức hội nghị giao ban các VQG/KBTTN và các BQL rừng phòng hộ toàn quốc năm 2018 tại Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Về dự hội nghị có trên 120 đơn vị và trên 250 đại biểu.

Từ ngày 20-22/11/2018, Tổng cục Lâm nghiệp đã tổ chức hội nghị giao ban các VQG/KBTTN và các BQL rừng phòng hộ toàn quốc năm 2018 tại Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Về dự hội nghị có trên 120 đơn vị và trên 250 đại biểu.Ngày 20-21 tại TP. Đồng Hới Hội nghị đã nghe báo cáo tổng quan về kết quả hoạt động của khối các VQG/KBTTN và rừng phòng hộ Việt Nam. Năm 2018 chứng kiến bước chuyển biến đáng kể của các BQL rừng đặc dụng, các vụ xâm hại và cháy rừng giảm, số thu về dịch vụ du lịch và dịch vụ môi trường tăng. Nhiều BQL rừng đặc dụng đã hướng tới đảm bảo tự chủ một phần tài chính cho khu bảo tồn. Khối các BQL rừng phòng hộ vẫn còn nhiều khó khăn bộn bề. Tại Hội nghị cũng đã chia thành 03 tổ để thảo luận các chuyên đề: “Quản lý bảo tồn rừng và đa dạng sinh học, cơ chế tài chính bền vững và Khoa học công nghệ&Hợp tác quốc tế”.Hội nghị cũng phấn khởi chờ đón kết quả các Nghị định&Thông tư hướng dẫn do Bộ NN&PTNT dự thảo, vừa ký trình Thủ Tướng chính phủ ban hành để thực hiện Luật Lâm nghiệp có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2019.

Ngày 22/11/2018, Các Đại biểu di chuyển lên VQG Phong Nha- Kẻ Bàng để tham quan mô hình du lich của VQG. Năm 2018 VQG Phong Nha-Kẻ Bàng có doanh thu du lịch đật trên 80 tỷ VNĐ-số thu cao nhất trong hệ thống các VQG của Việt Nam. Với hệ thống hang động và cảnh quan hùng vĩ, VQG Phong Nha-Kẻ Bàng có nhiều lợi thế để phát triển các hoạt động dịch vụ du lịch cũng như tiến tới tự chủ một phần tài chính cho hoạt động của Khu bảo tồn.

Nguyễn Viết Cách

Giám đốc Vườn quốc gia Xuân Thủy

        


Điện thoại: (844) 0350 3741501