Ngày 08/11/2018, Vườn quốc gia Xuân Thủy phối hợp với Đồn Biên phòng Ba Lạt tổ chức “Hội nghị tuyên truyền đảm bảo an ninh tuyến biển và bảo vệ tài nguyên môi trường khu vực Vườn quốc gia Xuân Thủy” cho các đối tượng hữu quan trên địa bàn.

Thực hiện chương trình quản lý bảo vệ rừng đặc dụng khu vực Vườn quốc gia Xuân Thủy năm 2018; được sự nhất trí của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định và UBND huyện Giao Thủy và Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Nam Định, ngày 08/11/2018, Vườn quốc gia Xuân Thủy phối hợp với Đồn Biên phòng Ba Lạt tổ chức “Hội nghị tuyên truyền đảm bảo an ninh tuyến biển và bảo vệ tài nguyên môi trường khu vực Vườn quốc gia Xuân Thủy” cho các đối tượng hữu quan trên địa bàn.

Tham dự hội nghị có đại diện Phòng tuyên huấn của Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Nam Định; đại diện Đồn biên phòng Ba Lạt và Quất Lâm; đại diện Vườn quốc gia Xuân Thủy; đại diện Hạt kiểm lâm VQG Xuân Thủy, Hạt KL Giao Xuân Hải; đại diện các Trạm Biên phòng Cồn Lu, Ba lạt và Giao Hải; đại diện Công an các xã vùng đệm VQG Xuân Thủy; đại diện 14 Tổ tự quản khu vực đầm bãi, nơi neo đậu tàu thuyền; các chủ tàu thuyền chở khác du lịch ở khu vực; các chủ hộ làm đăng đáy, lờ bát quái …dọc Sông Trà; các chủ vây vạng khu vực đầu Cồn Ngạn và Khu bảo tồn giống ngao.

Hội nghị đã nghe Chính trị viên Đồn Biên phòng Ba Lạt báo cáo của về các Văn bản Luật và Nghị định có liên quan đến công tác quản lý đảm bảo an ninh tuyến biến cùng với các quy định về bảo vệ tài nguyên môi trường khu vực Vườn quốc gia Xuân Thủy. Nghe báo cáo về công tác quản lý bảo tồn thiên nhiên kết hợp với phát triển bền vững cộng đồng khu vực của Vườn quốc gia Xuân Thủy.

Sau phần nghe trình bày các báo cáo, các đại biểu tham dự hội nghị đã đóng góp ý kiến cho Đồn biên phòng Ba Lạt và BQL Vườn quốc gia Xuân Thủy về cách thức vận động quần chúng nhân dân, tổ chức các hoạt động nhằm đảm bảo an ninh trật tự và bảo vệ tài nguyên – môi trường trên thực tế một cách hiệu quả. Các đại biểu là cộng đồng dân địa phương đang có những hoạt động làm ăn sinh sống trên địa bàn cũng đã cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, đồng thời sẵn sàng hợp tác với Đồn Biên phòng Ba Lạt và Vườn quốc gia Xuân Thủy để thực hiên hiên tốt trách nhiệm của bản thân nhằm góp phần đảm bảo an ninh tuyến biển và quản lý bảo vệ tốt tài nguyên môi trường cho khu vực VQG Xuân Thủy.

Nguyễn Viết Cách – Giám đốc Vườn quốc gia Xuân Thủy        


Điện thoại: (844) 0350 3741501