Tham gia khóa tập huấn có 22 học viên đến từ các Khu bảo tồn tham gia dự án cùng với đại diện các Sở ngành hữu quan của 03 tỉnh. Cán bộ xã và Trưởng 06 thôn mẫu xây dựng kế hoạch bảo tồn cấp thôn.

Khóa tập huấn: “Phát triển bền vững vùng đệm Khu bảo tồn” của Dự án: “Lồng ghép bảo tồn đa dạng sinh học, thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý rừng bền vững cảnh quan Trung Trường sơn Việt”-Dự án BCC-GEF được tài trợ bởi Quỹ môi trường toàn cầu (GEF) do Tổng cục môi trường triển khai với sự tham gia của các Tỉnh: Quảng Nam, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Một trong những hoạt động của Dự án là: Tăng cường năng lực quản lý cho cán bộ của các Khu bảo tồn tham gia dự án và các cán bộ quản lý có liên quan, nhằm từng bước nâng cao hiệu quả công tác quản lý các Khu bảo tồn; Ban quản lý dự án BCC-GEF đã triển khai kế hoạch tổ chức khóa tập huấn: “Phát triển bền vững vùng đệm Khu bảo tồn” trong thời gian từ 04-06 tháng 10/2018 tại Vườn quốc gia Xuân Thủy. Đơn vị đã tạo điều kiện và phối hợp với Ban tổ chức để triển khai khóa tập huấn. VQG Xuân Thủy cũng đã thực hiện chia sẻ bài học kinh nghiệm phát triển vùng đệm, tổ chức cho các học viên tham quan học tập thực tế các mô hình: “đồng quản lý, chia sẻ lợi ích và phát triển cộng đồng” trong khu vực quản lý vùng đệm của Đơn vị.

Tham gia khóa tập huấn có 22 học viên đến từ các Khu bảo tồn tham gia dự án cùng với đại diện các Sở ngành hữu quan của 03 tỉnh. Cán bộ xã và Trưởng 06 thôn mẫu xây dựng kế hoạch bảo tồn cấp thôn.

Trong 03 ngày diễn ra Khóa tập huấn các học viên đã được trang bị những kiến thức, kỹ năng về đánh giá tình hình kinh tế xã hội và các mối liên hệ (tác động tích cực&tiêu cực) của cộng đồng vùng đệm các Khu bảo tồn. Kỹ năng triển khai các đề tài dự án hoạt động phát triển bền vững vùng đệm. Lĩnh hội các kinh nghiệm thực tế trong quá trình tham quan các mô hình và mạnh dạn áp dụng vào thực tiễn.

Tại VQG Xuân Thủy, Giám đốc VQG đã trao đổi kinh nghiệm với các học viên về thực hiện các dự án, các mô hình đồng quản lý chia sẻ lợi ích phát triển cộng đồng vùng đệm và chia sẻ bài học về xây dựng các sinh kế thay thế, thân thiện với môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu cho cộng đồng khu vực VQG Xuân Thủy.

Khóa tập huấn cũng đã dành thời gian 01 ngày đi tham quan thực tế các mô hình sinh kế ở vùng đệm như: “làm nấm, nuôi ong, du lịch cộng đồng, đồng quản lý nuôi ngao quảng canh bền vững và đồng quản lý, chia sẻ lợi ích với Phụ nữ nghèo về sử dụng khôn khéo nguồn lợi thủy sản dưới tán rừng ngập mặn”.

Ngày 06/10/2018 Ban tổ chức đã bế mạc Khóa tập huấn trên tàu du lịch cộng đồng tại cửa Sông Hồng. Ban tổ chức và các học viên rất phấn khởi vì đã hoàn thành tốt đẹp mục tiêu của khóa tập huấn, VQG Xuân Thủy cũng rất vui vì đã có những đóng góp thiết thực vào sự thành công của khóa học, đồng thời có thêm những người bạn mới: gắn bó, tâm huyết với sự nghiệp bảo tồn thiên nhiên của Quốc gia đến từ miền đất Trung trung bộ của Việt Nam.

Một số hình ảnh về khóa tập huấn:

Chuyên gia và các học viên trao đổi, thảo luận trên lớp

Các học viên tham quan thực tế và trao đổi với cộng đồng địa phương./.

Nguyễn Viết Cách – Giám đốc Vườn quốc gia Xuân Thủy


        


Điện thoại: (844) 0350 3741501