Ngày 11/9/2018 tại Khách sạn Bảo Sơn, Thành phố Hà Nội, Tổng cục Môi trường đã chủ trì Hội nghị tham vấn xây dựng Nghị định quản lý bảo tồn đất ngập nước, thay thế cho Nghị định số 109/2003/NĐ-CP ngày 23/9/2003 về bảo tồn và phát triển bền vững các vùng đất ngập nước.

Ngày 11/9/2018 tại Khách sạn Bảo Sơn, Thành phố Hà Nội, Tổng cục Môi trường đã chủ trì Hội nghị tham vấn xây dựng Nghị định quản lý bảo tồn đất ngập nước, thay thế cho Nghị định số 109/2003/NĐ-CP ngày 23/9/2003 về bảo tồn và phát triển bền vững các vùng đất ngập nước.

Toàn cảnh Hội nghị

Đây là một Nghị định đã được Tổng cục Môi trường triển khai dự thảo từ năm 2017 và đã trải qua nhiều lần tham vấn các Bộ ngành và các Cơ quan đơn vị hữu quan. Bản thảo Nghị định của đầu tháng 9/2018 kế thừa dữ liệu trước đó đã được tiếp thu chỉnh sửa nhiều lần. Tuy nhiên đến Hội nghị tham vấn ngày 11/9/2018 vẫn còn nhiều ý kiến tham gia hiệu chỉnh để hoàn thiện. Trong đó có các vấn đề các vị đại biểu quan tâm gồm: “Tính lôgic của nội dung và kết cấu Nghị định; các chỉ số về đất ngập nước quan trọng cấp quốc gia và địa phương; giải thích thuật ngữ; phân chia các phân khu quản lý Khu bảo tồn và ranh giới vùng đệm; phân cấp quản lý Khu bảo tồn; cơ chế chia sẻ lợi ích; các nguồn lực để thực hiện chính sách bảo tồn và phát triển bền vững tài nguyên đất ngập nước…”.

Các đại biểu tham dự và thảo luận theo nhóm tại Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội thảo, Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường: TS. Nguyễn Văn Tài đã ghi nhận những đóng góp sâu sắc và thiết thực của các quý vị đại biểu, đồng thời chỉ đạo Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học tiếp tục tham vấn tổng hợp, chỉnh sửa hoàn thiện Nghị định để Bộ Tài nguyên và Môi trường có thể xem xét trình Chính phủ phê duyệt vào cuối năm 2018./.

Nguyễn Viết Cách – Giám đốc Vườn quốc gia Xuân Thuỷ

        


Điện thoại: (844) 0350 3741501