Ngày 24/8/2018 tại Phòng họp lớn của Công an tỉnh Nam Định; Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định đã chủ trì Hội nghị “Tổng kết 05 năm thực hiện chương trình quốc gia viện trợ Phi Chính phủ nước ngoài và Công tác an ninh đối ngoại tỉnh Nam Định, giai đoạn 2013-2017”.

Ngày 24/8/2018 tại Phòng họp lớn của Công an tỉnh Nam Định; Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định đã chủ trì Hội nghị “Tổng kết 05 năm thực hiện chương trình quốc gia viện trợ Phi Chính phủ nước ngoài và Công tác an ninh đối ngoại tỉnh Nam Định, giai đoạn 2013-2017”.

Về dự Hội nghị có Cục an ninh đối ngoại - Bộ Công an, Các Sở ban ngành hữu quan và các Đơn vị cơ sở có hoạt động của Tổ chức Phi Chính phủ nước ngoài và các dự án quốc tế.

Hội nghị đã nghe báo cáo đánh giá của UBND tỉnh Nam Định; Báo cáo của Công an tỉnh Nam Định, của Cục an ninh đối ngoại và Báo cáo của đại diện các Sở ngành, cùng các Đơn vị có liên quan.

Giám đốc Vườn quốc gia Xuân Thủy báo cáo tham luận về “Công tác an ninh đối ngoại của Đơn vị: Hiện trạng, thành quả và đề xuất kiến nghị”.

Nam Định là một Tỉnh có nhiều tiềm năng, công tác an ninh đối ngoại đã được thực hiện nghiêm túc, chu đáo và hiệu quả. Tuy nhiên công tác đầu tư hợp tác quốc tế đến nay vẫn chưa đạt được kết quả như mong đợi. Tại Hội nghị các bên liên quan, cùng UBND tỉnh, Công an tỉnh Nam Định đã đề xuất nhiều giải pháp, nhằm đảm bảo công tác an ninh đối ngoại, nhưng vẫn duy trì và phát huy tốt những thành quả đã đạt được, để việc hợp tác quốc tế cho đầu tư phát triển của Tỉnh nhà tiếp tục gặt hái được nhiều thành công hơn nữa.

Nhân dịp sơ kết công tác an ninh đối ngoại giai đoạn 2013-2018, Công an tỉnh Nam Định đã tặng Giấy khen cho Giám đốc Vườn quốc gia Xuân Thủy vì đã có những đóng góp tích cực cho công tác đối ngoại của Đơn vị và của tỉnh.

Nguyễn Viết Cách – Giám đốc VQG Xuân Thủy

        


Điện thoại: (844) 0350 3741501