Trong 02 ngày, từ 17-18/8/2018 tại Vườn quốc gia Biđúp-Núi Bà, Ban tổ chức đã triển khai Hội thảo quốc gia về đề tài “Nghiên cứu xây dựng cơ chế kết hợp giữa bảo tồn cảnh quan-đa dạng sinh học và không gian văn hóa tại Khu dự trữ sinh quyển thế giới Langbiang- tỉnh Lâm Đồng”.

Trong 02 ngày, từ 17-18/8/2018 tại Vườn quốc gia Biđúp-Núi Bà, Ban tổ chức đã triển khai Hội thảo quốc gia về đề tài “Nghiên cứu xây dựng cơ chế kết hợp giữa bảo tồn cảnh quan-đa dạng sinh học và không gian văn hóa tại Khu dự trữ sinh quyển thế giới Langbiang- tỉnh Lâm Đồng”.

Tham dự Hội thảo có các đại biểu đến từ Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Ủy ban Quốc gia Con người và Sinh quyển (MAB); các đại biểu đến từ 08 Khu DTSQ thế giới của Việt Nam; đại diện Viện Sinh thái học miền Nam (Cơ quan chủ trì đề tài); đại diện VQG Bi Đúp-Núi Bà, cùng với các Sở Ban ngành hữu quan của tỉnh Lâm Đồng.

Tại Hội thảo, Cơ quan chủ trì đề tài đã báo cáo các phát hiện ban đầu về các vấn đề liên quan giữa bảo tồn văn hóa và cảnh quan tự nhiên của Khu DTSQ LangBiang,,. đồng thời đề xuất xây dựng cơ chế kết hợp hài hòa, nhằm thúc đẩy sự nghiệp bảo tồn và phát triển bền vững Khu DTSQ Lang Biang với việc lấy con người làm trung tâm, văn hóa được chú trọng. Trong đó lưu ý đến văn hóa của các tộc người ở khu vực Tây nguyên…Các đại biểu tham gia Hội thảo đánh giá cao các phát hiện& đóng góp của Đề tài và tham gia nhiều ý kiến xây dựng để hoàn thiện, đồng thời mong muốn Đề tài sớm được hiện thực hóa, trong quá trình thực thi sự nghiệp quản lý bảo tồn cảnh quan văn hóa của Khu DTSQ Lang Biang nói riêng và các Khu DTSQ thế giới tại Việt Nam nói chung.

Ngày 18/8/2018 các Đại biểu tham dự hội thảo đã có dịp thăm quan các mô hinh văn hóa bản địa và cảnh quan tự nhiên khu vực VQG Bi Đúp - Núi Bà, thuộc vùng lõi của Khu DTSQ thế giới Lang Biang, tỉnh Lâm Đồng.

Một số hình ảnh về Hội thảo:

Nguyễn Viết Cách – Giám đốc VQG Xuân Thủy        


Điện thoại: (844) 0350 3741501