Ngày 08/6/2018, Tại Trung tâm phụ nữ phát triển, 20 Thụy Khuê-Hà Nội; Ban tổ chức Đại hội đã tiến hành Đại hội của Hiệp hội các Vườn quốc gia và Khu bảo tồn thiên nhiên Việt Nam, nhiệm kỳ III (2018-2023).

Ngày 08/6/2018, Tại Trung tâm phụ nữ phát triển, 20 Thụy Khuê-Hà Nội; Ban tổ chức Đại hội đã tiến hành Đại hội của Hiệp hội các Vườn quốc gia và Khu bảo tồn thiên nhiên Việt Nam, nhiệm kỳ III (2018-2023).

Về dự Đại Hội có sự tham dự của Đại diện Tổng cục lâm nghiệp, Bộ Nội vụ, Cục bảo tồn đa dạng sinh học-Tổng cục môi trường, các Hội bạn và một số tổ chức Phi chinh phủ quốc tế hữu quan… cùng trên 60 đại biểu đại diện cho các Vườn quốc gia và Khu bảo tồn thiên nhiên của Việt Nam.

Đại hội đã thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ II(2012-2017) & Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ III(2018-2023); Báo cáo kiểm điểm của BCH nhiệm kỳ II; Báo cáo kiểm tra, cùng với nhiều ý kiến phát biểu tham luận của các quý vị đại biểu tham dự Đại hội. Nhiệm kỳ II có nhiều việc đã được BCH Hiệp hội tổ chức thực hiện tốt nhưng cũng còn nhiều việc cần phải khắc phục và làm tốt hơn nữa trong nhiệm kỳ III.

Đại hội đã tiến hành bầu BCH, Ban thường vụ, Chủ tịch các Phó chủ tịch, Ban kiểm tra… cho nhiệm kỳ III.

Buổi chiều BCH nhiệm kỳ III đã Họp phiên thứ nhất thông qua nội dung kế hoạch nhiệm vụ cho 6 tháng cuối năm 2018 (Các công việc chính gồm: Hoàn thiện công tác tổ chức Hiệp hội, tư vấn xây dựng Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật lâm nghiệp về hệ thống tổ chức các VQG&Khu bảo tồn thiên nhiên Việt Nam, thí điểm xây dựng 01 Chi hội và 01 Trung tâm trực thuộc Hiệp hội và chắp nối khởi động một số dự án và hoạt động liên kết với các đối tác hữu quan).

Đại hội kết thúc trong ngày, BCH Hiệp hội sẽ họp kỳ tiếp theo tại Hội nghị giao ban các VQG&Khu BTTN Việt Nam tại Quảng Bình vào tháng 11/2018.

Nguyễn Viết Cách - Giám đốc Vườn quốc gia Xuân Thủy

        


Điện thoại: (844) 0350 3741501