Được sự nhất trí của Ban quản lý dự án PA-Bộ Tài nguyên&MT, ngày 22/12/2015, Vườn quốc gia Xuân Thủy tổ chức Hội nghị truyền thông tăng cường nhận thức cộng đồng địa phương và các bên liên quan về quản lý, bảo tồn đa dạng sinh học&sử dụng bền vững tài nguyên đất ngập nước trong khu vực VQG...

Dự án PA là một trong những dự án quy mô lớn được Bộ Tài nguyên – Môi trường hợp tác với Vườn quốc gia Xuân Thủy triển khai từ năm 2013 đến nay. Nhiệm vụ trọng tâm của Dự án là thực hiện Đề án thí điểm “Đồng quản lý Khu nuôi Ngao quảng canh tại Phân khu phục hồi sinh thái Cồn Lu thuộc Vườn quốc gia Xuân Thủy, thông qua đó xây dựng cơ chế tài chính mới cho VQG và cộng đồng ở khu vực”. Bên cạnh đó, công tác truyền thông nâng cao nhận thức cũng rất được dự án chú trọng.

Thực hiện mục tiêu &Nội dung Dự án như đã nêu trên; Được sự nhất trí của Ban quản lý dự án PA-Bộ Tài nguyên&MT, ngày 22/12/2015, Vườn quốc gia Xuân Thủy tổ chức Hội nghị truyền thông tăng cường nhận thức cộng đồng địa phương và các bên liên quan về quản lý, bảo tồn đa dạng sinh học&sử dụng bền vững tài nguyên đất ngập nước trong khu vực VQG.

Đây là một Hội nghị truyền thông được tổ chức với quy mô lớn và bài bản nhất từ trước đến nay tại VQG Xuân Thủy cũng như khu vực. Tham gia dự Hội nghị có đông đủ các thành viên đại diện cho các cơ quan, đơn vị hữu quan thuộc huyện Giao Thủy và UBND các xã vùng đệm Vườn quốc gia Xuân Thủy. Đặc biệt, Hội nghị có sự tham gia của gần 100 cộng đồng địa phương đại diện cho các ngành, nghề kinh tế liên quan trực tiếp đến đến tài nguyên Đất ngập nước trong khu vực.

Hai chủ đề chính của Hội nghị là “Quản lý, bảo vệ đa dạng sinh học” và “Sử dụng bền vững tài nguyên Đất ngập nước” đã được Ban lãnh đạo và Bộ phận Khoa học – Kỹ thuật của Vườn quốc gia Xuân Thủy truyền đạt chi tiết thông qua các bài diễn giải bằng hình ảnh và phim ngắn tới đông đảo thành viên tham gia.

Điểm đáng lưu ý tại Hội nghị, các thành viên tham gia đã được nêu ý kiến đánh giá về công tác quản lý, bảo vệ đa dạng sinh học và sử dụng bền vững tài nguyên Đất ngập nước khu vực VQG Xuân Thủy ở hai thời điểm trước và sau khi các bài diễn giải thực hiện. Thông qua đó, Ban tổ chức Hội nghị tổng kết và đánh giá hiệu quả của Chương trình truyền thông. Từ đó, Vườn quốc gia Xuân Thủy có những điều chỉnh phù hợp để nâng cao hiệu quả cho những Chương trình trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

Theo đánh giá chung, các bên liên quan đặc biệt là cộng đồng địa phương là những người có tác động, liên quan trực tiếp đến đa dạng sinh học tại Vườn quốc gia Xuân Thủy. Chương trình đã giúp họ hệ thống một cách khái quát, đầy đủ về tài nguyên Đất ngập nước trong khu vực, tái khẳng định, vai trò quan trọng của cộng đồng địa phương trong bảo tồn đa dạng sinh học, quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên đất ngập nước.

Một số hình ảnh về Hội nghị truyền thông:

        


Điện thoại: (844) 0350 3741501