Trong tháng 10-11/2015, tại Vườn quốc gia Xuân Thủy đã có rất nhiều Cơ quan truyền thông của TW thực hiện các chương trình truyền hình..

Trong tháng 10-11/2015, tại Vườn quốc gia Xuân Thủy đã có rất nhiều Cơ quan truyền thông của TW thực hiện các chương trình truyền hình:

    1) Đài Truyền hình Việt Nam:

- VTV1 Làm phim S Việt Nam về Du lich: Khám phá vẻ đẹp VQG Xuân Thủy.

- VTV2 Làm phim khoa học về Quan trắc đa dạng sinh học.

- VTV3 Làm phim cho chương trình về một tương lai xanh.

- VTV4 Làm phim về Việt Nam Discovery: Vẻ đẹp khu đất ngập nước Vườn quốc gia Xuân Thủy.

    2) Tuyền hình Quân đội: Làm phim về Cựu chiến binh vùng đệm VQG Xuân Thủy tham gia sản xuất kinh doanh và bảo vệ hiệu quả tài nguyên môi trường của khu vực Vườn quốc gia Xuân Thủy.

    3) Truyền hình Quốc Hội: Làm phim về Quản lý bảo tồn rừng ngập mặn.

    4) Truyền hình TP Hồ Chí Minh: Làm phim về Ký sự biển đảo Việt Nam.

Các Phim phóng sự và tài liệu của các Đàì truyền hình nói trên đã cung cấp những tư liệu quý cho công tác tuyên truyền bảo vệ và phát triển bền vững VQG Xuân Thủy- Khu Ramsar quốc tế-Vùng lõi số một của Khu Dự trữ sinh quyển đất ngập nước liên tỉnh ven biển đồng bằng châu thổ Sông Hồng.

        


Điện thoại: (844) 0350 3741501